Posty

Ciche Zmartwychwstanie

Obraz
Wielka cisza...brak  szerszej wspólnoty wierzących, powoduje jeszcze głębszą pustkę. Wszystko nagle się uprościło...A słowa czytane w liturgii Wielkiej Soboty brzmią jak dzwony mocno , o stworzeniu, prowadzeniu przez Boga, o wierności, tęsknocie ....O wielkiej bezinteresownej miłości Boga do człowieka, który umarł abyśmy mogli żyć w Chrystusie, który Zmartwychwstał.
  Gdzieś kolejni ludzie zarażeni, umierający, chorzy, potrzebujący, samotni, zniechęceni, zmęczeni czekaniem na koniec pandemii. Jezus przychodzi do tych sytuacji i miejsc, bez dzwonków, bez pięknych śpiewów jest...
   On zmartwychwstaje pośród nas  i mówi: Pokój wam, witajcie, ja jestem. A spotkanie to dokonuje się  dziś.... Dla niego nie ważny jest czas i miejsce, stale przychodzi do naszych  serc, wylęknionych, pełnych oczekiwań i marzeń, Jezus zmartwychwstały, zwycięski, pełen mocy i chwały.
  Kyrios, Pan, ten który przekracza bariery, zamknięte drzwi naszych serc...Jezus przemieniony...Uczy nas spotkania z naszym …

Rozważanie na podstawie Męki Pańskiej Hansa Memlinga [1]

Obraz
Usiłowała odnaleźć się w tych wydarzeniach, skupisko ludzi na palcu i skazujący na  śmierć,  tłum ludzi  ciekawych tego co się dzieje, w oddali przerażeni żarliwie się modlą i ostatni   zajęci swoimi sprawami. Pośrodku nich, Człowiek, można oglądać sceny z jego życia: począwszy od ostatniej wieczerzy, skazanie, ubiczowanie, cierniem ukoronowanie, wystawienie na widok publiczny. Tak wiele się dzieje. 
   Stała w środku tłumu, bez emocji, zastanawiając się, gdzie jest jej miejsce, przecież skazany został na śmierć, ktoś dla niej najważniejszy. Jak to możliwe, że ktoś tak jasny i czysty, został skazany? Jeszcze niedawno chciała umierać dla niego, wtedy patrzył na nią z czułością , wiedział, że nie będzie mógł liczyć na nikogo. Przerażona uciekła z miejsca wydarzeń, tłumacząc się niemożliwością wytrzymania, przecież jest słabym tylko człowiekiem dlaczego ma narażać się na śmierć, stając wprost po stronie Mistrza...Na pewno by tego nie chciał, myśli, usprawiedliwiając  w ten sposób  …

Chwałą naszą jest krzyż

Obraz
Stworzyliśmy sobie przyjemne chrześcijaństwo, bez grzechu, bez cierpienia, a zdanie Bóg jest Miłością , Bóg jest dobry, stało się naczelnymi hasłami, wielu reklam katolickich, nauczań, kazań i konferencji. Wcale nie myślę, że Bóg  jest bardziej sędzią niż dobrym ojcem...

  Jest miłością i jest dobry, ale tak jak myślimy, że Bóg jest sędzią na sposób ludzki,  jak owa pieśń niesie rozgniewany ojciec rózgą siecze, tak też myślimy, że kocha, na sposób ludzki i jest dobry, taki miły kolega, co zawsze pomoże i wysłucha, wystarczy się tylko pomodlić....   A tu nagle koronawirus się pojawił  i co teraz z tym Panem Bogiem? Cierpienie? To takie  niesprawiedliwe. Jak trudno jest nam przyjąć, że czasem Bóg daje nam coś trudnego, aby wyprowadzić z tego dobro, które od nas często wymaga pracy aby je zaakceptować. Czy jest ktoś, kto chce cierpieć dobrowolnie? Święci się zdarzają ale nie są to ludzie  często spotykani. Zasadniczo, oczekujemy życia wygodnego i spokojnego ale czy to jest prawdziwe ż…

Test na wiarę

Obraz
Zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, jako ludzie wierzący w Boga,    chrześcijanie. Kiedy zajmowaliśmy się sytuacją kryzysową Kościoła,  krytykując biskupów i  księży, epidemia zmusiła nas do myślenia o swojej wierze, o niedzielnej mszy świętej, o komunii świętej na rękę, czy do ust, o spowiedzi, o modlitwie, o Bogu, o miejscu Boga w moim życiu, w końcu o oczekiwaniach wobec Boga w sytuacji koronawirusa. Naprawdę nie są to łatwe pytania.
  Czy Bóg jest odpowiedzialny za wirus? Czy to jego sprawka?
  To nieustannie powracające pytania. Bóg nie jest odpowiedzialny za zło, zło nie jest wolą Boga. Bóg jest Miłością, Czułością, Pokojem, samym Dobrem. Za zło odpowiada ludzki grzech. Zapewne niektórzy krzywią się z niesmakiem. Ale jeśli słyszymy o matce ziemi, która nie wytrzymała eksploatacji lub o zdewastowanej planecie, której skutkiem jest epidemia, to dlaczego nie możemy jako ludzie wierzący  myśleć i mówić o grzechu pychy, który wyniszcza dzisiaj człowieka.   Uparcie mam przed oczami o…

Co to znaczy być Dzieckiem Boga?

Obraz
Co to znaczy być Dzieckiem Boga? Jak rozumieć Dziecięctwo Boże? Ktoś ostatnio zadał mi takie pytanie, nie była to osoba obojętna religijnie ale raczej starająca się żyć swoją wiarą, chciałabym napisać coś na ten temat.
   Rozumienie Dziecięctwa Bożego pozostaje ściśle wiązane z obrazem Boga jako Ojca. Obecnie rzadko mówimy o Bogu jako ojcu, częściej mówimy o Duchu Świętym, o Panu Jezusie, a dopiero na końcu o Ojcu. Być może wynika to z faktu, że mamy różne doświadczenia rodzonego ojca, a warto pamiętać, że  Pana Boga najczęściej postrzegamy przez pryzmat naszych ludzkich doświadczeń i  często myślimy o Bogu na wzór naszych rodziców szczególnie, ojca.
 Wydaje mi się, że pierwszym etapem dojrzewania w wierze jest pytanie, o obraz Boga, tzn o przekonania na temat  Boga jakie nosimy w swoim sercu. Aby wiara nie była  projekcją ale rzeczywistym spotkaniem z Tajemnicą, potrzebujemy skonfrontować  się z naszym człowieczeństwem, z prawdą o nas samych, wobec Boga, z tym kim jesteśmy jakie …

Spotkanie z chwałą Boga Mt 17,1-9

Obraz
Na górę Tabor Pan Jezus zabiera ze sobą Piotra, Jakuba i Jana tam wobec nich się przemienia, odkrywa przed nimi    tajemnicę swego Bóstwa. Apostołowie zostają dopuszczeni do relacji Ojca z Synem, czegoś co niezwykle ich dotknęło,  usłyszawszy głos Ojca padli na twarz przerażeni
To przejmujące wydarzenie, przepełnione obecnością Boga, było początkiem drogi. Chrystus ukazując apostołom   swoją chwałę, ukazuje kim jest, przygotowuje uczniów do tego, aby Go pragnęli, zaufali mu i  towarzyszyli w drodze, chociaż oni jeszcze tego nie rozumieli, mieli mu towarzyszyć również w Jego męce i  krzyżu.
  Podobnie jak uczniów, nas też Pan umacnia przed momentami próby i cierpienia, pozwala nam zbliżyć się do siebie, obdarza nas swoją obecnością i  pokojem, abyśmy mieli do czego wrócić  kiedy przyjdzie czas zmagania się z trudnościami, często nieprzewidzianymi lub starymi, dobrze nam znanymi sprawami.
   To spotkanie na Gorze Przemienia może też  budzić  naszą tęsknotę za Bogiem Żywym w naszym życi…

Zrozumieć Wielki Post

Obraz
 Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, słyszeliśmy w Środę Popielcową.   Kto się powinien nawrócić? Zadałam pytanie licealistom, kiedy wyszliśmy z mszy świętej i patrzyłam na  zdziwione buzie przed sobą...grzesznicy, usłyszałam. A my ? Nagle pojedynczy głos mówi, wszyscy jesteśmy grzesznikami. I wszyscy powinniśmy się nawrócić, kończę zadanie. Na to ktoś pyta i siostra też? Oczywiście, śmiejemy się wszyscy. Oczywiste rzeczy przestają być takimi.   Dzisiaj post od mięsa nie jest postem, bo wiele ludzi nie je mięsa. Mówić młodzieży o poście od jedzenia, a jak wpadną w anoreksję? Kiedyś lekceważyłam postanowienie nie jedzenia słodyczy, teraz tłumaczę  jaki jest sens odmawiania sobie czegokolwiek, czekania na coś, ćwiczenia woli, ze względu na miłość do Boga, otwierania swojego serca. Kto usłyszy? Człowiekowi, który doświadcza braku łatwiej jest otworzyć serce na Boga.  Współczesny świat nie pomaga nam przyznać się, że czegoś nam brakuje, raczej jesteśmy ludźmi sytymi,  przekonanymi, ż…