Posty

Kochać Boga całym sercem....

Obraz
    Kochać  Boga całym sercem, cała duszą, ze wszystkich sił swoich,  całym umysłem swoim . Do  tego zaprasza nas niedzielne słowo Boże. Czym jest miłość Boga aż taka? Jak ją ująć w pojęcia? A jeszcze bardziej zrozumieć?  Czy miłość do Boga jest taka sama jak miłość do człowieka? Czy to ten sam rodzaj uczuć i ich temperatura? Czy to może akt woli ,  jak odmawiamy  w jednym z wezwań w czasie liturgii brewiarzowej ? Moją wolą będę wyznawał Pana.. .   Wydaj mi się, że w tej miłości jest  wszystkiego po trochę, a jednak całkiem coś innego. Jest taki rodzaj miłości, który jest przekonaniem,  wyborem, wolą i emocją. Miłość Boga jest czymś więcej, niż miłość do człowieka, ponieważ mieści w  sobie ona wszelkie ludzkie miłości. Jeśli poznaję Boga jako Tego, który konstytuuje moje człowieczeństwo, to im bardziej Go poznaję, im częściej z nim przebywam tym bardziej widzę jak bardzo przerasta wszystko  co ludzkie, a jednocześnie jak bardzo jest blisko mnie.    Szalona miłość      O co chodzi, z

Czy poszukiwanie prawdy ma sens?

           Prawda jest słowem często nadużywanym szczególnie jeśli chodzi o prezentowanie swoich interesów i poglądów. Każdy uważa, że jego prawda jest tą jedyną właściwą, bo niby z jakiego powodu inni mogliby mieć rację? Subiektywizm i indywidualizm to duch dzisiejszego czasu. Nade wszystko kult własnego Ja, szczególnie rozpanoszył się pośród nas, niezależnie od poglądów, powołania i miejsca, w którym żyjemy.    Cyniczne pytanie Piłata:  ,,Cóż to jest prawda?'' Wybrzmiewa w moich uszach pośród chaosu postaw i poglądów, pośród, sporów religijnych i politycznych i nabiera dzisiaj szczególnie silnego wydźwięku.      Pytanie o prawdę jest pytaniem o szczęście, o to co jest dobre, a co złe, o ostateczny sens naszego życia.      Czy człowiek współczesny zadaje sobie jeszcze pytania egzystencjalne? Czy żyje tylko chwilą, tym co teraz?    Posłużę się tutaj teksem Chantal Delsol:  Człowiek współczesny spadkobierca nowoczesności , zorganizował cały  świat uników, aby uciec od prawdziweg

Wiara jako zaufanie

Obraz
  Życie z Bogiem jest swoistą pielgrzymką, poprzez nasze serce do bliskiej relacji z Panem. Pielgrzymowanie ma swoją trasę i swoje przystanki. Trasy to różne rodzaje duchowości, które ostatecznie prowadzą nas do tego samego celu, do Jezusa. Przystanki to różne momenty kryzysów, postojów w rozwoju, grzechów i historii, które nas koncentrują na samych sobie, a nie pozwalają iść wyznaczoną trasą do Pana i z Panem.  Jak pielgrzymować aby nasze życie wiary nie było wegetacją, rytuałem, zbiorem przepisów i przyzwyczajeń ale czymś żywym i dynamicznym w ciągłym procesie, jak każda autentyczna relacja?                  Wszystko co wartościowe i trwałe  wymaga wysiłku, troski i starań, nic nie dzieje się samo, tylko dlatego że wierzymy w Pana Jezusa... Czasem nam się wydaje, że sama wiara w to,  że Bóg istnieje jest wystarczającą, aby On był zmuszony do magicznego działania w naszym życiu... Warto sobie wtedy przypominać, że Bóg działa kiedy chce i jak chce, że Jego jest czas i miejs

Czas na Ducha Świętego.

Obraz
        Pisanie o Duchu Świętym wcale nie jest łatwe. Duch Święty nie jest rzeczywistością, którą możemy zamknąć w jakieś pojęcia z poczuciem, że wyczerpaliśmy temat,  jak to z Bogiem bywa, nigdy nie będzie to wystarczające, aby nie powiedzieć, że może momentami  zakrawać na śmieszność.  Chciałabym dzisiaj podzielić się kilkoma próbami ujęć Ducha Świętego      Poślę wam Ducha Prawdy    O jakiej prawdzie mówi Pan Jezus? Duch Prawdy  będzie nam ukazywał jaki jest Bóg, kim jest, jak działa w naszym  życiu, będzie nas ożywiał, pouczał i będzie też prowadził nas do prawdy o sobie, kim jestem wobec Boga, kim jestem dzisiaj, tu i teraz jako człowiek, czego mi brakuje aby w pełni przyjąć Jego łaskę i działanie w moim życiu. Duch Prawdy nas oczyszcza, prowadzi przez cierpienie czasami, po to abyśmy byli bardziej Chrystusowi abyśmy stawali się ludźmi Ducha, polegającymi nie, na naszej sile, inteligencji, świetnych cechach charakteru czy  wypracowanych umiejętnościach ale na Bogu samym...Duch Pra

Kościół jest Chrystusowy

Obraz
    Kościele święty nie zapomnę Ciebie, brzmi refren dzisiejszego psalmu na mszy świętej. W momencie kiedy  w mediach nieustannie słyszymy o kolejnych skandalach, niedopatrzeniach i zaniedbaniach ze strony ludzi Kościoła,  kiedy  wielu ludzi oficjalnie dokonuje apostazji, kiedy zaangażowani katolicy, księża, występują przeciwko swoim biskupom w sposób ostentacyjny, chcąc go zreformować lub wzywając do dymisji,  wydaje się, że nie ma końca kryzysowi....  Pan mówi, Kościele święty nie zapomnę ciebie.... Ktoś powie tutaj nie chodzi o strukturę ale lud Boży.... ale czy nie stanowimy jednego i tego samego ciała? Czy lud Boży nie jest częścią struktury?  W Słowie Bożym na czwartą niedzielę Wielkiego Postu  odnajduję pocieszenie w tym w  jaki sposób   Pan działa, jak jest żywe i skuteczne Słowo.  Rozmowa Nikodema z Jezusem, jest zwróceniem uwagi na to, kto jest istotą  naszej wiary i w konsekwencji kto jest w Kościele w centrum... Jezus.   Jeśli zapomnimy o tym, będziemy szukać tylko ludzki

Wędrówką jest życie człowieka. Rozważanie wielkopostne.

Obraz
  Wyciągnęłam z szafy zakonnej album z obrazami Hieronima Boscha, zaintrygowana dziwnym ptakiem na okładce....Z  jednej strony odrażające stwory trudne w nazwaniu, z drugiej sceny Męki Pańskiej, pełne ekspresji i wyrazu i to nie tylko  głównego bohatera ale wszystkich wokół. I chociaż sztuka Boscha odzwierciedla nadzieje i lęki schyłkowego średniowiecza, jak czytam we wstępie, to jednak odnajduję tam wiele z lęków i lekkości bytu współczesnego człowieka. Na przykład taki fragment tryptyku  Wóz z sianem        Za wozem podążają wielcy tego świata, cesarz i papież, niżej wszystkie inne stany. Według tradycji średniowiecznej skoszona trawa symbolizuje  ludzką słabość, wóz z sianem  to  wszystkie doczesne dobra zgormadzone na tym wozie, za którym podążają ludzie chcący z nich skorzystać . Czy nie możemy odnaleźć tutaj analogii do współczesnego człowieka, każdego z nas, którzy podążamy za tym co przyjemne, łatwe, wygodne, uznając to za normę i prawo? Czerpać z życia pełnymi garściami, nie w

#mojeinspiracje1. Warto przeczytać.

Obraz
   W ostatnim czasie przeczytałam książkę, która otworzyła mnie na nowe horyzonty myślenia o Kościele, tytuł książki : Ludzie Wielkiej Nocy , której autorem jest kardynał Luis Antonio Gokim Tagle. Książka wydana 2014 r. Wzbudziła mój zachwyt, ponieważ analizując sytuację człowieka w globalnym świecie, ukazuje jak chrześcijaństwo może odnaleźć się w nowej rzeczywistości poprzez głębsze odkrycie nadziei Zmartwychwstania, która w człowieku wzbudza wizje i marzenia, sięgając poza to co tylko doczesne.   Odnajduję tam opowieść o wspólnocie pierwszych chrześcijan, ludzi słabych, którzy budowali wspólnotę w mocy Ducha Świętego i bardziej polegali na Bogu, niż na przekonaniu o własnej sile i potędze.  To konkretne wspólnoty budowane na wierze w Zmartwychwstanie Chrystusa staną się  nową nadzieją dla świata. Wspólnoty rozumiane jako Kościół, parafia czy wspólnoty zakonne czy w końcu inne ruchy  religijne     Jezus Zmartwychwstały zgromadził niegdyś przybitych uczniów okazując moc miłosierdzia i

Kilka słów o apostazji

Obraz
      Ktoś zadał mi pytanie czy apostazja jest najcięższym  grzechem? I pytanie to sprowokowało mnie do napisania kilku słów na ten temat, ponieważ od  jakiegoś czasu dużo tutaj myślę. Nie ma grzechów mniej czy bardziej   ciężkich. Ciężki to ciężki i skutki są takie same…i apostazja do takich należy.   Co to jest apostazja? Krótko mówiąc to odstępstwo od wiary , inaczej wyrzeczenie się wiary, którego skutkiem jest wypisanie się z Kościoła. W apostazji nie chodzi o wypisanie się z Kościoła, jak wielu o tym mówi, ponieważ o przynależności do Kościoła decyduje chrzest, nikt tam nikogo nie zapisywał. Przypomnijmy sobie formułę: Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na mocy tego sakramentu stajemy się Dziećmi Bożymi,  zostajemy włączeni do wspólnoty ludzi wierzących ( Kościół), stajemy się Dziećmi Bożymi,   możemy mówić do Boga  Abba - Tatusiu, a  słowa: Tyś jest mój syn ( córka) umiłowany w tobie mam upodobanie , są słowami skierowanymi do każdego z nas.     Czy możn

Słabość Bożego Narodzenia

Obraz
      Boże Narodzenie jak żadne inne święta, często mają  bardziej   wymiar kulturowy, niż wiary,  nie trzeba być człowiekiem wierzącym, aby odnaleźć się w  klimacie ogólnej życzliwości, dobra  i ciepła, być może dlatego też tak kochamy ten czas.    Jednak za tym ciepłem i czułością, za  dekoracjami i nastrojem, kryje się coś o wiele głębszego. Tajemnica Bożej Miłości. To takie oklepane zdanie, wszyscy tak bardzo wiemy, że Bóg nas kocha, do tego stopnia, że nie robi to na nas już żadnego wrażenia, Bóg jest od tego aby nas kochał.                     Jako ludzie konsumpcyjnie nastawieni do rzeczywistości, konsumujemy tę prawdę, przechodząc dalej  do życia i skupiając się na drobiazgach, uważając je za sprawy życia i śmierci.   Tym czasem Bóg czeka. Przyjmuje, kruche, bezbronne  ludzkie ciało, pośród , ubóstwa i ludzi pogardzanych, jakimi byli pasterze. On , który może wszystko.       Chrześcijaństwo jest piękne, tylko co myśmy z nim zrobili....   Tak, piękne, w rozumieniu człowieka, jeg